Video screen saying "The Work We Do Matters"

Om Ecolab

I dag har Ecolab en omsetning på flere milliarder og er en ledende global utvikler og markedsfører av rengjøringsprodukter, desinfeksjonsprodukter, forebygging av skadedyr og vedlikeholdsprodukter. Vi leverer våre tjenester over hele verden til overnattings-, institusjons- og industrimarkeder.

Våre kjernemarkeder

Med avdelinger som dekker helsevesen, mat- og drikkevarer, institusjoner, og tekstilhygiene, samt ulike roller innenfor fremstilling og støttetjenester, er det mange ulike veier å følge.

Back to Top