Registrering, vurdering og autorisasjon av kjemiske stoffer

Ecolab har, som virksomhet, forpliktet seg til å levere de mest effektive vann-, hygiene- og energiteknologier, samt service. Disse løsningene gjør våre kunder i stand til å sørge for å beskytte det som er viktig: rent vann, trygge næringsmidler, rikelig energi og et sundt miljø.

Vi er samtidig forpliktet til å sikre at våre produkter lever opp til alle offentlige regulativer, inklusiv REACH, EU's forskrifter om registrering, vurdering og autorisasjon av kjemiske stoffer.  


Våre forpliktelser innebærer at vi hjelper våre kunder med å forstå deres forpliktelser i forhold til REACH, samt samarbeide med våre underleverandører for å sikre at forventningene til REACH er forstått. 

Disse dokumentene informerer om vårt engasjement og om hvordan vi etterlever REACH.

 Ønskes mer informasjon vedr. REACH?
 Kontakt oss direkte på:
 Reach@ecolab.com 

 Ecolab
 REACH Centre of Excellence
 Cadland Road, Hythe,
 Southampton SO45 3NP,
 United Kingdom.

Back to Top